Sme držiteľmi certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001

Oblasť platnosti/scope of certification:

Obchodná činnosť pre čerpadlá, armatúry, spojovacie časti.
Trading in the field pumps, armatures and fittings.

Podľa normy/according to standard: EN ISO 9001:2000

Dátum udelenia certifikátu/certificate issued on: 27.12.2001

Lehota platnosti certifikátu/certificate valid until: 29.02.2020


  • Certifikát v slovenskom jazyku

Copyright © 2024 INTERČERPADLO BB, spol. s r.o., All Rights Reserved.
Partizánska cesta 89A, 974 01 Banská Bystrica